24 Φεβρουαρίου 1821: «H ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες»