π. Στυλιανός Καρπαθίου: 2η Ανοικτή επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο