Ανοικτή επιστολή προς Αναστασιάδη από 81 ιερείς της Λεμεσού